Setup Menus in Admin Panel

ติดต่อสอบถามสมาคม :

สินค้าจากพันธมิตร ( คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรายละเอียดหรือหยิบสั่งซื้อ )

สั่งซื้อแล้ว……………….

 

 

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของสมาคม


work4

 Online & Offline courses

Teach students online as well as offline with units, quizzes & assignments

 

work2

Notification & Emails

Send automatic notifications, emails & messages to Instructors, Students

work3

Advanced Statistics

Get simple & advanced statistics for students and courses.

work1

Social LMS

Built over BuddyPress social network for WordPress

 

 

หลักสูตรของสมาคม

หลักสูตรที่เปิดเพื่อให้ความรู้จากสมาคม


{"title":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"","post_ids":"","course_style":"popular","featured_style":"","masonry":"0","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"200","gutter":"30","grid_number":"4","infinite":"0","pagination":"0","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"0","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}

 

 

วิทยากร

วิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านโรงแรมอย่างสูง


กมล รัตนะวิระกุล

นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

กิติกร เถินบุรินทร์

อดีตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมในเครือดุสิตธานี ปริ๊นเซส

วิฑูรย์ วงษ์สวัสดิ์

รรมการผู้จัการ โรงเรียนวิฑูรย์ค็อกเทล และไวน์

 

 

ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์

ประธานโครงการสนับสนุนการเปิดศูนย์อาหารไทยในต่างประเทศ ม.ราชภัฏสวนดุสิต ประธานบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ที่ปรึกษาสมาคมพ่อครัวไทย

 

 

 

นานาทัศนะ

ความรู้สึกจากเข้ารับการอบรม


"ได้รับความรู้ด้านการบริหารโรงแรมโดยตรง เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการ การบริหารภายในองค์กร รู้ถึงการคิดต้นทุนของแต่ละแผนก และได้รับรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเพื่อนอีกหลายๆโรงแรม เพื่อนำข้อดีไปใช้ และนำข้อเสียมาปรับปรุงแก้ไข ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และยังได้เพื่อนทางธุรกิจเพิ่มขึ้น"

คุณชบาพันธ์ เงินมูล

กรรมการบริหาร ปึกเตียน คาบาน่า บีช รีสอร์ท เพชรบุรี

"ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนใหม่ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือได้มุมมองใหม่ๆ และความชัดเจนในรายละเอียดของการทำงาน เข้าใจในหลักการและมองภาพรวมของธุรกิจได้ชัดเจน และได้ประโยชน์สูงสุด"

คุณกัลยารัตน์ กุลเหง้า

ประธานที่ปรึกษา/Ceo โรงแรมชบา รีสอร์ท สมุย
กรรมการผู้จัดการ Piraya Resort ภูเก็ต

"ได้ข้อมูลและความรู้ไปพัฒนาทางด้านการบริหาร สามารถแก้ไขปัญหาหลายอย่างขององค์กร ให้มีสมรรถภาพดีขึ้น ในด้านการบริหาร เห็นภาพการลงทุน ต้นทุนค่าใช้จ่าย รายรับ แนวทางในการควบคุมต้นทุน ได้รับรู้สถิติต่างๆจากการสัมมนาและผู้ร่วมสัมมนา"

คุณธนนันท ยงไสว

กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร

 

 

บทความ

บทความและสาระน่ารู้จากสมาคม


 จำนวนหลักสูตร/ผู้เข้าเรียน/กิจกรรม

รวบรวมข้อมูลโดยสมาคม


 

ตั้งแต่ปี 2004 - 2016


0

จำนวนหลักสูตร 

0

จำนวนผู้เรียน 

0

จำนวนกิจกรรมที่เคยจัด

เกี่ยวกับสมาคม

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมไทย (INSTITUE OF THAI HOTEL ENTREPRENEUR DELVELOPMENT (ITHED) ขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมมาเป็นคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

Popular Tags

top